SMJEŠTAJ

Smještaj Vlašić Babanovac BiH

Prikaži objekte prema sljedećim kriterijima

Kapacitet
Električno grijanje
Centralno grijanje
Klasično grijanje
TV SAT
WI-FI
Dopušteni kućni ljubimci
Vanjski roštilj
Parking u toku cijele godine
Web stranica
Booking kalendar
Ima e-mail

SVI OBJEKTI

Kapacitet: 12
Grijanje - centralno
Grijanje - elektricno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Booking kalendar
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 7
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Kapacitet: 15
Grijanje - centralno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 27
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking za period bez snijega
Kapacitet: 13
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking za period bez snijega
Kapacitet: 16
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 15
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 8
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
Booking kalendar
E-mail
Kapacitet: 16
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Booking kalendar
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 8
Grijanje - klasicno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 12
Grijanje - klasicno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
Kapacitet: 10
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Booking kalendar
E-mail
Kapacitet: 12
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 9
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 18
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - dozvoljeni
Parking
Kapacitet: 8
Grijanje - centralno
TV
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking za period bez snijega
Kapacitet: 36
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 8
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 17
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
Booking kalendar
E-mail
Kapacitet: 12
Grijanje - klasicno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Kapacitet: 10
Grijanje - klasicno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Kapacitet: 10
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 11
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 10
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 21
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 8
Grijanje - klasicno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking za period bez snijega
Kapacitet: 8
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 12
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 10
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 21
Grijanje - centralno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 33
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 33
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
Kapacitet: 22
Grijanje - elektricno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - na upit
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 15
Grijanje - elektricno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Kucni ljubimci - na upit
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 13
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 22
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 11
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
Kapacitet: 13
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
E-mail
Kapacitet: 7
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 12
Grijanje - elektricno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 16
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 14
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 38
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 18
Grijanje - klasicno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 8
Grijanje - centralno
TV
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Kapacitet: 10
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 15
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - dopušteni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 5
Grijanje - elektricno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 12
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - dozvoljeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 8
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
E-mail
Kapacitet: 13
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 21
Grijanje - centralno
TV
Wi-Fi
Kucni ljubimci - dozvoljeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 9
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Kapacitet: 58
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 14
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - na upit
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 12
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail
Kapacitet: 24
Grijanje - centralno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Web stranica
E-mail
Kapacitet: 10
Grijanje - centralno
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking
Kapacitet: 9
Grijanje - centralno
TV SAT
Kucni ljubimci - zabranjeni
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 20
Grijanje - centralno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - na upit
Vanjski roštilj (pecara)
Parking za period bez snijega
E-mail
Kapacitet: 8
Grijanje - centralno
Grijanje - elektricno
Grijanje - klasicno
TV SAT
Wi-Fi
Kucni ljubimci - zabranjeni
Parking
E-mail