31.12. 2012.g.

Od 31.12. 2012.g. na Babanovcu (Vlašić) će profunkcionisati sezonska ambulanta koja će raditi od 09 do 16 sati svakim danom.
Ambulanta će biti smještena na početnoj stanici glavnog ski-lifta Babanovac u objektu pansiona “Vlašić ski”.

Inicijativu I koordinaciju oko funkcionisanje ambulante je pokrenulo Udruženje “Vlašić planet života” u saradnji sa JU “Dom zdravlja” Travnik, a uz podršku Općine Travnik, Turističke zajednice SBK, preduzeća “Vlašić ski” i hotelsko/ugostiteljskih objekata na Babanovcu. Sezonska ambulanta, pored značaja za planinsko- turističko mjesto Babanovac, će biti na usluzi i selima Vlašićkog platoa koja gravitiraju Babanovcu.