Obavijest

Zbog dugotrajnog sušnog perioda došlo je do smanjenja dotoka vode sa izvorišta. Mole se svi korisnici koji se napajaju sa izvorišta Ugar da racionalnije koriste vodu.

SRC VLAŠIĆ