Otvaranje sezone 2014/’15.

Otvaranje sezone 2014/’15.

Nekoliko fotografija sa otvorenja koje je u toku