Vlašić danas, 17.01.2015.

Vlašić kroz sliku, 17.01.2015. godine